Qvoice

přejít na obsah

Proč přes VoIP

Dekorace

Proč se tato technologie dostává v současné době do popředí ? Především proto, že služby, nabízené prostřednictvím této technologie jsou cenově velmi příznívé, což umožnil široký rozmach datových služeb (Internetu) v poslední době – zejména širokopásmového přístupu. Mnoho výrobců začalo produkovat různá zařízení, která umožnují jak přenos hlasu tak obrazu prostřednictvím Internetu za velmi příznivé ceny.

Navíc tato technologie umožňuje služby s vysokou přidanou hodnotou, tj. služby, které jsou prostřednictvím analogové standardní linky nerealizovatelné. Jedná se o služby jako je například forwardování hovorů, záznamník s možností přeposlání na email, identifikace volajícího a volaného, konferenční hovory, videokonference, vybírání nejvhodnějšího poskytovatele spojení, okamžité vyúčtování atd. Všechny tyto služby je sice možné zajistit i prostřednictvím standardních linek – potažmo ústředen, avšak za nepoměrně vyšší pořizovací náklady než prostřednictvím softwarové ústředny s technologii VoIP.

Firmy tato technologie zajímá z důvodu úspory investic při budování nových telekomunikačních sítí a její lehké rozšiřitelnosti a konfigurovatelnosti. Není potřebné investovat do dvojího vedení a drahých datových telefonů a velkých telefonních ústředen. Toto je možné nahradit telefony VoIP, softwarovou ústřednou a běžnými datovými rozvody, které umožnují současně přenášet data i hlas.