Qvoice

přejít na obsah

Info o Qnetu

Dekorace

Firma Qnet CZ s.r.o. vznikla již na jaře roku 1998. Cílem firmy bylo od počátku poskytování komplexních služeb v oboru datových komunikací s využitím nejmodernějších technologii. Již dlouhou dobu jsou využívány technologie jako jsou například VoIP, QoS a především možnosti OS Linux. Společnost se vypracovala v jednoho z největší wifi operátorů v regionu města Brna.

V současné době je hlavním úkolem naši firmy vybudování komplexního systému pro přenos datových služeb včetně hlasu a obrazu. K tomuto by měla přispět vybudovaná datová síť především na bázi bezdrátové technologie a optických spojů. Vlastnosti této sítě umožňují cenově výhodné připojení zákazníků jednak k Internetu a jednak navzájem mezi sebou.

V současné době jsme schopni nabídnout rychlosti připojení až do 100 Mb/s na straně jedné a agregované linky pro domácí uživatele na straně druhé. Z důvodu snahy o co nejkomplexnější řešení poskytovaných služeb jsme již v roce 2003 zahájili práce na systému QNS, který umožnuje řídit jak provoz připojení jednotlivých uživatelů, tak poskytovat informace o kvalitě připojení. Tento systém zajišťuje celý provoz datové metropolitní sítě a neustále se vyvíjí. V tomtéž roce jsme získali certifikát ISO 9001:2000.

Pro rok 2005 je hlavním úkolem rozšířění sortimentu nabízených služeb o externí správu zákazníckých sítí a Internetového telefonování prostřednictvím technologie VoIP.